Alla kategorier

Verruxin, kutan lösning 200 mg/200 mg 10 ml

139.00 kr

  • Frakt enligt vikt
  • Snabba leveranser (1-2 vardagar)
Artikelnummer 198373 Kategorier , , , ,

Beskrivning

Verruxin 200 mg/200 mg

Kutan lösning

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

– Spara denna information, du kan behöva läsa den igen

– Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Se avsnitt 4

– Du bör tala med läkare om inte vårtan försvunnit efter 3 månader

I denna bipacksedel finns information om följande

  1. Vad Verruxin är och vad det används för
  2. Vad du behöver veta innan du använder Verruxin
  3. Hur du använder Verruxin
  4. Eventuella biverkningar
  5. Hur Verruxin ska förvaras
  6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Verruxin är och vad det används för

Verruxin 200 mg/200 mg är en lösning för behandling av envisa och återkommande vårtor på händer och fötter samt envisa och återkommande liktornar och förhårdnader. Verruxin innehåller salicylsyra och mjölksyra. Salicylsyra verkar uppmjukande och löser upp förhårdnad vävnad i vårtor, liktornar och andra hudförhårdnader. Mjölksyran har en viss huduppluckrande effekt samt vattenbindande egenskaper, vilket gör det lättare för salicylsyran att lösa upp förhårdnad vävnad. Verruxin innehåller även kollodion som ger en skyddande hinna runt vårtan, liktornen eller förhårdnaden.

2. Vad du behöver veta innan du använder Verruxin

Använd inte Verruxin:

– Om du är allergisk mot mjölksyra eller salicylsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

Varningar och försiktighet

Diabetiker och personer med dålig blodcirkulation eller känslig hud ska inte själva behandla vårtor. Verruxin ska inte användas på infekterad eller kraftigt röd och svullen hud eller om det svider då man penslar på Verruxin.

Barn:

Rekommenderas inte till barn under 6 år. Verruxin har en retande effekt på tunn hud hos mindre barn.

Andra läkemedel och Verruxin:

Effekten av samtidig användning av andra utvärtes läkemedel är inte studerad.

Graviditet och amning:

Vid användning av Verruxin kan det inte uteslutas att en liten mängd salicylsyra tas upp genom huden. Vid graviditet ska Verruxin endast användas på små hudområden.

Produktfakta

Receptfritt läkemedel.
Aktivt ämne mjölksyra, salicylsyra
Förpackningsstorlek 10 ml
Vnr. 198373
EAN 7071218700061
Varumärke Sanivo Pharma AS