Alla kategorier

Systane BALANCE 10 ml

189.00 kr

  • Frakt enligt vikt
  • Snabba leveranser (1-2 vardagar)
Artikelnummer 819664 Kategorier , , ,

Beskrivning

Smörjande ögondroppar
Läs bipacksedeln noga och spara den för framtida bruk
Beskrivning:
Innehåll:
SYSTANE Gel Drops smörjande ögondroppar är en steril lösning som innehåller polyetylenglykol 400, propylenglykol, hydroxipropyl guar, sorbitol, aminometylprpanol, POLYQUAD (polyquaternium-1) 0,001%
Användningar (indikationer):
SYSTANE Gel Drops smörjande ögondroppar är en ögonbehandling för tillfällig lindring av ögonsymptom på grund av torra ögon, t.ex. obehag, sveda och irritation
Kontraindikationer (skäl att inte använda produkten):
Personer som är allegiska mot något innehållsämne i SYSTANE Gel Drops smörjande ögondroppar bör inte använda produkten
Anvisningar:
SYSTANE Gel Drops smörjande ögondroppar kan användas efter behov under hela dagen och natten samt för att behandla torra ögon i samband med användning av kontaktlinser genom insillation av droppar innan kontaktlinserna sätts in och efter det att kontaktlinserna har tagits ut. Omskakas väl före användning. Placera droppar i ögat och blinka.
Varningar:
Det är mycket viktigt att du följer anvisningarna från din optiker eller ögonläkare och alla anvisnigar på etiketterna och bipacksedeln för korrekt användning av produkten. Om du får ihållande obehag från ögonen, riklig tårbildning, synförändringar eller röda ögon ska du vända dig till din ögonläkare eftersom problemet kan förvärras.
Försiktighetsåtgärder:
-Undvik kontaminering genom att aldrig låta flaskans droppspets vidöra något
-Sätt på skruvkorken efter användningen
-Förvaras vid rumstemperatur
-Förvara flaskan tätt tillsluten när den inte används
-Används före utgångsdatumet som anges på produkten
-Kassera all kavrbliven lösning tre månader efter det att flaska har öppnats
-Förvaras utom räckhåll för barn

Läs mer om produkten systane.se

Produktfakta

Aktivt ämne
Förpackningsstorlek 10 ml
Vnr. 819664
EAB 8427324871451
Varumärke ALCON NORDIC