Alla kategorier

Pinex Jordgubb 24 mg/ml oral lösning 100 ml

45.00 kr

  • Frakt enligt vikt
  • Snabba leveranser (1-2 vardagar)

Beskrivning

Pinex Jordgubb 24 mg/ml oral lösning

100 ml

En flaska med oral lösning och dosmått

Vid tillfällig smärta och feber

Från 3 månaders ålder

Vid tillfällig feber och smärttillstånd av lindrig art, t.ex. feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor och muskelvärk.

1 ml innehåller 24 mg paracetamol, natriummetabisulfit (E 223), sorbitol (E 420) och natrium.

Läs bipacksedeln före användning

VARNING! Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada.

Använd inte Pinex utan läkares ordination om du alkoholproblem och/eller leverskada eller om du samtidigt använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol.

Förvaras utom syn och räckhåll för barn och ungdomar

Sväljes

Dosering:

Dosen bör främst bestämmas utifrån barnets vikt:

Vikt            Ålder (ca)             Dos och hur ofta?           Högsta dos per dygn

5-7 kg        3-6 mån                2,5 ml var 4-6 tim          4ggr/dygn

7-10 kg      6 mån-1 år           3,5 ml var 4-6 tim           4ggr/dygn

10-15 kg    1-3 år                    5 ml var 4-6 tim              4ggr/dygn

15-20 kg     3-5 år                   7,5 ml var 4-6 tim          4ggr/dygn

20-25 kg     5-7 år                  10 ml var 4-6 tim            4ggr/dygn

25-30 kg     7-9 år                  12,5 ml var 4-6 tim         4ggr/dygn

30-40 kg     9-12 år                5 ml var 4-6 tim              4ggr/dygn

40 kg       >12 år                  20 ml var 4-6 tim            4ggr/dygn

OBS! Ska ej ges till barn med akut magsmärta. Använd inte Pinex till barn under 12 år i mer än 2 dygn om inte läkare förskrivit annat. Ta kontakt med barnavårdcentral eller läkare om barn under 3 månader ska behandlas.

Teva Sweden AB

Produktfakta

Receptfritt läkemedel
Aktivt ämne paracetamol
Förpackningsstorlek 100 ml
Vnr. 056132
ENB
Varumärke Teva