Alla kategorier

Kool and Soothe Migraine 4 soft gel sheets

65.00 kr

  • Frakt enligt vikt
  • Snabba leveranser (1-2 vardagar)
Kategorier , ,

Beskrivning

Kool’n’ soothe migraine

For adults
8 hour effect
Läs igenom och förvara den bifogade bipacksedeln för fullständiga instruktioner samt försiktighetsåtgärder före användnig.
Bruksanvisning:
Klipp eller riv upp påsen och ta ut ett kylförband. Ta bort den genomskinliga skyddsfilmen från baksidan av kylförbandet. Placera kylförbandet på pannan eller nacken. Kylförbandet kan vid behov klippas med sax till önskad storlek. För att inte de oanvända kylförbanden skall toska skall de ligga kvar i foliepåsen med den öppnande fliken nedvikt.
För bästa resultat, använd varje kylförband endast en gång.
Anm:
Denna produkt är inte lämplig för barn under 13 år. Svalkande lindring och hjälp vid migrän/huvudvärk. Detta är inte ett läkemedel. Ej avsedd att sänka kroppstemperaturen. Använd inte produkten på personer som tidigare har fått allergiska rektioner av mediceiner eller kosmetika.
Säkerhetsanvisningar:
Tänk på kvävningsrisken:
Personer med funktionshinder eller som inte kan ta bort produkten sjävla ska aldrig lämnas obevade medan de använder produkten. Kylförbandet får aldrig placeras på, i närheten av eller över näsa eller mun. Använd inte prdukten på personer som tidigare fått allergiska rektioner av mediciner eller kosmetika. Får inte användas på sirg, irriterad, skadad, solbränd eller mycket känslig hud.
Används enast enligt anvisningarna. Enast för utvärtes bruk. Undvik direkt kontakt med ögonen. Uppsök sjukvård vid ihållande symptom. Om rodnad, irritation, sveda eller obehag uppstår på huden, sluta genast använda produkten och uppsök sjukvård. biverkningar eller allergiska rektioner är osannolika. Om sådan verkan ändå inträffar, uppsök sjukvård. Kylförbandet fäster inte på huden om huden är vått eller om kylförbandet kommer i kontakt med hår eller kläder.
Förvaring:
Förvaras svalt, torrt ochg avskilt från direkt solljus och höga temperaturer, Förvara ej i frysen.

Produktfakta

Aktivt ämne
Förpackningsstorlek 4 st soft gel sheets
Vnr.
ENB
Varumärke