Alla kategorier

Dimor 2mg 16 tabletter

35.00 kr

  • Frakt enligt vikt
  • Snabba leveranser (1-2 vardagar)

Beskrivning

Dimor 2mg 16 tabletter

Vid tillfällig diarré

1 tablett innehåller:

Loperamidhydroklorid 2 mg, laktos, övriga hjälpämnen

Dosering vuxna och barn över 12 år:

Startdos 2 tabletter. Bör sväljas hela. Om diarrén ej upphört inom 2-3 timmar, ta 1 tablett efter varje lös avföring.

Högst 8 tabletter per dygn. Vid hög feber, blod i avföringen eller diarré mer än 2 dygn bör läkare kontaktas. Ges ej till barn under 12 år.

Används inte vid graviditet eller amning utan läkarkontakt.

Läs bipacksedeln före användning.

Förvaras utom syn och räckhåll för barn.

Produktfakta

Receptfritt läkemedel.
Aktivt ämne loperamid
Förpackningsstorlek 2 mg
Vnr. 39 97 09
ENB 7319903997090
Varumärke Nordic Drugs