Alla kategorier

ASPIRIN 500 mg, 50 tabletter

76.00 kr

  • Frakt enligt vikt
  • Snabba leveranser (1-2 vardagar)

Beskrivning

Aspirin 500 mg

50 tabletter
Vid tillfällig smärta och feber
Förvaras utom syn och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 30°C.
1 tablett innehåller:
Acetylsalicylsyra 500 mg.
Dosering:
Vuxna och barn över 14 år:
1-2 tabletter upp till 3 gånger per dygn med 4-8 timmars mellanrum. Högsta dagliga dos är 6 tabletter. Ska inte ges till barn under 10 år eller vid feber till personer under 18 år utan att läkare tillfrågats.
Fler än 2 tabletter åt gången ger inte bättre smärtlindring. Högre doser än de rekommenderade kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika sorters smärtstillindrande medel samtidigt utan läkares föreskrift. Om du försöker bli eller är gravid ska Aspirin undvikas och endast användas efter läkares ordination. Mer information finns i bipacksedeln.
Aspirin används vid tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. mot huvudvärk, tandvärk, muskel och ledvärk, menstruationssmärtor samt vid feber vid förkylningssjukdomar. Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta. Ska inte användas om du har eller har haft magsår eller om du är överkänslig mot acetylsalicylsyra. ha du astma bör du rådfråga läkare innan du använder Aspirin. Läs bipacksedeln före användning.

Bayer AB

Produktfakta

Receptfritt läkemedel
Aktivt ämne acetylsalicylsyra
Förpackningsstorlek 500mg
Vnr. 196766
ENB
Varumärke Bayer