Alla kategorier

Alvedon Novum 500 mg, 20 filmdragerade tabletter

55.00 kr

Receptfritt läkemedel. Läs Bipacksedeln före användning.

  • Frakt enligt vikt
  • Snabba leveranser (1-2 vardagar)

Beskrivning

Vid tillfällig smärta och feber.
Vid tillfällig feber och smärttillstånd av lindrig art t.ex. feber vid förkylning, huvudvärk, tandvärk, menstruationssmärtor, muskel och ledvärk.
VARNING! Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada.
Använd inte Alvedon utan läkares ordination om du har alkoholproblem eller leverskada eller om du samtidigt använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol.
På grund av sitt natriuminnehåll är tabletterna inte lämpliga för personer som ordinerats saltfattig kost.
Förvaras utom syn och räckhåll för barn och ungdomar. Läs bipacksedeln före användning.
Alvedon Novum kan tas oberoende av måltider.
Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar vid feber och 5 dagar vid smärta.